Kaavoitus

Kaavoissa varataan alueet asumiseen, työpaikoille, palveluille, liikenteelle ja viheralueiksi. Suunniteltaessa uutta tai kehitettäessä Espoon eri kaupunginosia, kaavoitettavalta alueelta tehdään selvityksiä. Näiden pohjalta laaditaan luonnosmainen valmisteluaineisto. Merkittävistä kaavoista ja kaavamuutoksista päättää kaupunginvaltuusto. 

Tutustu tarkemmin kaavoitukseen