Mikä tapahtumakalenteri?

Tervetuloa käyttämään yritysten ja yrittäjien tapahtumia ja koulutuksia yhteen kokoavaa kalenteria

Tapahtumakalenterissa on tietoja sekä fyysisistä että virtuaalisista verkostoitumistapahtumista, yrittäjyyskoulutuksista, tiettyyn teemaan tai alaan liittyvistä seminaareista ja esimerkiksi kasvu- ja kiihdyttämöohjelmien hakuajoista. Tapahtumakalenteri on ollut osa Espoon kaupungin digikokeiluja helmikuuhun 2021 saakka, ja sen käyttöä jatketaan osana 6Aika kasvun ekosysteemit hanketta kesäkuun 2021 loppuun saakka. Kalenterikokeilu on ollut onnistunut, ja jatkossa kalenteri pyritään saamaan pysyvään käyttöön kumppaniverkostoa laajentaen.

Tule mukaan kokeilemaan ja anna palautetta tapahtumakalenterin toiminnallisuudesta ja tapahtumatarjonnasta alueella.

Monitasoinen verkostokokeilu

Kalenterikokeilussa tarjotaan fyysiset ja virtuaaliset tapahtuma- ja koulutustiedot kootusti yhdessä paikassa, mikä helpottaa juuri omalle yritystoiminnalle tärkeimpien tapahtumien ja koulutusten löydettävyyttä. Kokeilulla edistetään myös alueen yrittäjä- ja yritystapahtumien järjestäjien yhteistyötä muun muassa päällekkäisyyksien poistossa, oikeiden kohderyhmien saavuttamisessa ja tarpeellisen tapahtumasisällön kehittämisessä. Digitaalinen tapahtumakalenterikokeilun tarkoitus on nopeuttaa tiedonhakua ja tukea myös korona-aikana tarjoamalla erityisesti tilanteeseen liittyvää tietoa yrityksille ja yrittäjyydestä kiinnostuneille.

Tapahtumakalenteri sisältää hakutoiminnon, ja kokeilun edetessä kalenteriin on tarkoitus lisätä hakuvahti, joka tarjoaa kullekin olennaista tietoa tapahtumista ja koulutuksista suoraan sähköpostiin. Julkaistavat tapahtumat ovat pääsääntöisesti maksuttomia tai voittoa tavoittelemattomia.

Mukana tapahtumiaan syöttämässä kalenteriin ovat Business Espoo -yrityspalveluverkoston seitsemän toimijaa: Espoon kaupunki, Enter Espoo, Espoon Yrittäjät, Helsingin seudun kauppakamari, Omnia, Uudenmaan TE-toimiston yrityspalvelut ja YritysEspoo sekä kumppanit kuten VTT, Aalto Startup Center, Urban Mill, Smart Otaniemi, Health Capital Helsinki,Helsinki Business Hub, Business Finland, Enterprise Europe Network (EEN), A Grid, Kiuas ja Aalto Ventures Program. Kokeilun aikana mukaan pyydetään uusia kumppaneita Espoon ja sen lähialueen keskeisiä tapahtumajärjestäjiä, jotka järjestävät muun muassa startup-tapahtumia, eri alojen seminaareja ja avoimia verkostoitumistapahtumia. Kokeilun aikana kartoitetaan yritysten toiveita tapahtumille ja koulutuksille sekä luodaan pohjaa tapahtumajärjestäjien tiiviimmälle yhteistyölle.

Kokeilu aloitettiin syksyllä 2020 osana Espoon digiagendaa, jonka tavoitteena on kehittää kaupungin palveluja ja digitaalisia ratkaisuja. Kokeilua jatketaan kesäkuun 2021 loppuun osana 6Aika kasvun ekosysteemit -projektia. Kalenterin on toteuttanut ja sen kehittämistä verkoston kanssa jatkaa Siili Solutions.

Siirry tapahtumakalenteriin businessevents.espoo.fi.

Lisätietoja:

Tapahtumakalenterikokeilu: projektipäällikkö Heli Hidén, Espoon kaupungin palvelukehitysyksikkö, heli.hiden@espoo.fi

Business Espoon viestintä: Markkinointipäällikkö Sari Mäkisalo, Enter Espoo, sari.makisalo@espoo.fi

Digiagendan kokeilut: kehittämispäällikkö Valia Wistuba, Espoon kaupungin palvelukehitysyksikkö, valia.wistuba@espoo.fi  

_ _ _ 

Tapahtumakalenterikokeilu on toteutettu yhteistyössä Espoon 6Aika Kasvun ekosysteemit -hankkeen kanssa. 

Kasvun ekosysteemit -hankkeen tavoitteena on tukea yritysten kiinteämpää keskinäistä yhteistyötä sekä yhteistyötä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatio-organisaatioiden kanssa sekä lisätä kasvua tavoittelevien yritysten tietoa Espoossa jo olevista ekosysteemeistä ja yritysten kasvua tukevista ohjelmista ja palveluista. Lue lisää meneillään olevista hankkeista.

Make with Espoo -tunnus EU hankelogot